Schoolverlichting

Samen met zijn vriend Johan Noorloos van De Nieuwe Yogaschool in Amsterdam heeft Tijn Schoolverlichting geïnitieerd, een opleidingsprogramma voor leraren op basisscholen om yoga en meditatie in de klas te brengen. De pilotfase is inmiddels achter de rug en steeds meer leraren hebben nu tools om kinderen - en henzelf - rust en stilte momenten te gunnen. Er is inmiddels ook veel onderzoek dat uitwijst dat zowel leerlingen als leraren veel voordeel ervaren van regelmatige meditatiemomenten. Schoolresultaten, vriendschappen en vriendelijkheid nemen toe. Burnouts, pestgedrag en spijbelen nemen af.

Bezoek de website van de De Nieuwe Yogaschool voor meer informatie over Schoolverlichting
 en het opleidingsprogramma voor leraren: